LA RED DE COMUNICACIÓN DE PROXIMIDAD
LÍDER EN EL VALLÈS ORIENTAL

La red de diarios Som es un medio de comunicación multicanal de referencia en el Vallès Oriental que comprende el diario digital comarcal SomVallès, y nueve cabeceras locales: SomGranollers y SomlesFranqueses, en el área central de la comarca; y SomMollet, SomParets, SomSantFost, SomMartorelles, SomlaLlagosta, SomMontornès y SomMontmeló, en el ámbito sur (la subcomarca del Baix Vallès).

Los semanarios Som registran una tirada conjunta de 28.000 ejemplares semanales, mientras que la audiencia global de las ediciones digitales es de hasta 85.000 usuarios únicos al mes.

Esta segmentación territorial, junto con una gran capacidad de penetración (gracias a disponer de 1.500 puntos de distribución y un amplio seguimiento en redes), garantiza que lleguemos a una audiencia masiva de una manera personalizada y precisa, con información cercana y honesta, y con soluciones creativas de comunicación 360º. Estamos cerca de la gente, con una distribución intensiva en la práctica totalidad de ejes comerciales de los municipios y en puntos de gran concurrencia, y también en la vertiente digital a través de un permanente desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas al usuario.

28.000

ejemplares semanales certificados por OJD-PGD

1.500

Puntos de distribución

150.000

Usuarios únicos mensuales auditados por OJD interactiva

La red de diarios Som forman parte de la cooperativa Som*, líder en los sectores de la cultura, la edición y la comunicación. Som* aglutina algunas de las marcas más importantes del país dedicadas a la producción de contenidos culturales, editoriales y audiovisuales en diferentes formatos. Más información en www.som.cat

MEDIOS

UNA TRAYECTORIA
PREMIADA

La antigua editora Contrapunt, nacida en 2001, recibió el Premio Tasis-Torrent a la mejor publicación local y/o comarcal de Cataluña que otorgaba la Diputación de Barcelona por Contrapunt Diari de Mollet, precedente del actual SomMollet. Fue la primera ocasión que este galardón recaía en un medio gratuito.
También ha sido merecedora en dos ocasiones del premio de periodismo Eugeni Xammar que convoca Òmnium en el Vallès Oriental, por la apuesta multiplataforma de AraGranollers (hoy en día, SomGranollers) y por el diario Aravallès (ahora, SomVallès).

ESTAMOS EN CADA CASA, EN CADA MESA!

CRECE CON NOSOTROS

Te ayudamos a hacer crecer tu negocio y ampliar tu comunidad de clientes. Estamos especializados en la generación de contenidos propios y para terceros, Confíanos tu estrategia de comunicación (papel, digital, redes y medio exterior). Ponemos a tu alcance los canales de mayor repercusión para alcanzar el máximo rendimiento a tus campañas.

TENEMOS LOS MEDIOS

Creamos contenidos de calidad y de interés a través de una red propia de medios, canales online y offline de referencia en el Vallès Oriental. Llegamos a una audiencia masiva, pero también segmentada por territorio y por coincidencia de intereses.

TENEMOS LA ESTRATEGIA

Ponemos nuestra experiencia a tu servicio. El prestigio y penetración de nuestras publicaciones permite conectar con las mayores garantías las marcas al público. Ayudamos a los clientes a crecer en influencia, reputación y valor de marca, a generar más negocio.

SOLICITA PRESUPUESTO Y / O INFORMACIÓN

Llámanos al 93 570 52 59 o rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible para informarte sin compromiso

CONTACTO

REDACCIÓN MOLLET
Gaietà Ventalló, 1
08100, Mollet del Vallès
Tel.: +34 935 705 259

REDACCIÓN GRANOLLERS
Enric Prat de la Riba, 77 (Centre Audiovisual – Roca Umbert)
08401, Granollers
Tel.: +34 938 614 941 (ext. 5028)

EDITA

ASSOCIAT A

AMB EL SUPORT DE

AMB EL SUPORT DE

AMB EL SUPORT DE

AMB EL SUPORT DE

AUDIÈNCIA AUDITADA

Avís Legal

Avís legal

CONDICIONS D’ÚS
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SOM* informa que és titular dels llocs web www.somvalles.cat, www.somgranollers.cat i www.sommollet.cat (i edicions vinculades). D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, SOM* informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és SÀPIENS SCCL, amb NIF F64074982 i domicili social al carrer PREMIÀ, 15, 2a PLANTA, 08014 BARCELONA, inscrit en el Registre General de Cooperatives de Catalunya núm. 13349, inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona en el full N-12063 i l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: rtorrents@som.cat.

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web de SÀPIENS SCCL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de SÀPIENS SCCL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de SÀPIENS SCCL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per SÀPIENS SCCL per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
· L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per SÀPIENS SCCL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
SÀPIENS SCCL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
SÀPIENS SCCL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, SÀPIENS SCCL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.
modificacions
SÀPIENS SCCL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el
temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SÀPIENS SCCL amb amb NIF F64074982 i domicili social al carrer PREMIÀ, 15, 2a PLANTA, 08014 BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, SÀPIENS SCCL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.
SÀPIENS SCCL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SÀPIENS SCCL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic rtorrents@som.cat
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial
SÀPIENS SCCL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SÀPIENS SCCL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats.
En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SÀPIENS SCCL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SÀPIENS SCCL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i
emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de SÀPIENS SCCL.

Per aquest motiu, L’editorial, als efectes previstos a l’article 32.1, paràgraf segon del vigent TRPLI s’oposa expressament a que qualsevol dels continguts d’aquesta web o parts d’aquesta obra siguin utilitzades per a la realització de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Digiriu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos si necessiteu reproduir o escenejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com) o poseu-vos en conacte amb els telèfons 91 702 19 70 o 93 272 04 47.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
SÀPIENS SCCL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. SÀPIENS SCCL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.